تاریخ گذاری مطلق ، کشف وقایع گذشته توسط باستان شناسان

تاریخ گذاری مطلق تاریخ‌گذاری مطلق روشی را می گویند که پیشینه تقریبی فسیل‌ها را به دست می آورد و در باستانشناسی و

بیشتر بخوانید

باستان شناسان در تلاش برای شناخت راه های کوچ انسان های اولیه

باستان شناسان و کشف گذشته پنهان دانشمندان با توجه به اسناد و دانسته های مشترکی که دارند امیدوارند توانایی کشف

بیشتر بخوانید

تراشه کامپیوتری شبیه سازی مغز انسان با پرتو نور برای نورون ها

شبکه های عصبی مصنوعی ، راهکاری موثر شبکه های عصبی مصنوعی یا ANN ، الگوریتم های کامپیوتری زیادی را معرفی

بیشتر بخوانید