روزنامۀ اومنیته: اردوگاه پناهجویی”لِسبوس” زندانی در فضای باز

اومنیته می نویسد که زندگی روزانۀ پناهجویان در این اردوگاه یونان، به ایستادن در صفوف طولانی توزیع غذا، رفتن به

بیشتر بخوانید

استفاده از یک ترکیب ساختاریافته فلزی سازگار برای فیلتر کردن هیدروژن سنگین

ایزوتوپ های هیدروژن هیدروژن به طور طبیعی و کلی دارای دو ایزوتوپ پایدار با نام های پروتیوم(۱H)، دوتریوم(۲H) است و تریتیوم در ازمایشگاه ساخته

بیشتر بخوانید